April 2020 | Learning Dog The Netherlands (Nederlands) - Learning Animals
350540
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-350540,eltd-cpt-2.1,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
 

April 2020 | Learning Dog The Netherlands (Nederlands)

Understanding Animality

Learning Dog

Animality – Basic Study Program
Editie Nederland 2020

Het begrijpen van de dierlijke Ander:

Het begrijpen van Honden en andere Dieren, vanuit hún eigen perspectief.

E

Een paradigma verschuiving

De basis-studie van Learning Animals in Dier-Ethiek, Ethologie en Animaliteit. Een introductie richting een veranderend paradigma, richting de subjectiviteit van dieren, in deze studie belicht vanuit het perspectief van honden, van die hond – Aandacht voor welzijn als actieve beleving. Leren over cognitie, sociale dynamiek en de oorsprong van relatievorming tussen honden en andere dieren, inclusief de mens.

Aandacht voor welzijn, cognitief leren en het ontwikkelen van de hond-mens relatie, vanuit een gelijkwaardig perspectief.

U

Uitgangspunt

De hond als eigen individu staat centraal in deze basisstudie Learning Dog©. En daarmee het belang van de hond als subject, met een eigen beleving en hoe belangrijk de ruimte is om aan te sluiten bij iemand’s beleving. Een beleving te bewaken, voor iemands eigen zijn.  Een studie die breekt met vele mensgerichte plaatjes, onder andere het beeld waarin de eigenheid van een hond nog steeds ondergeschikt is aan het stereotype plaatje wat door de mens-cultuur heen is verweven; de hond als beste vriend van de mens, in plaats van eigenaar van een eigen wereld, een eigen leven. Vertrouwend op zijn/haar eigen belevingen en vandaar uit groeiend in relaties. Niet alleen tussen mens en hond, maar vooral ook tussen honden onderling. In een familie, om ook daar de kwaliteit van interactie te kunnen waarborgen, en zich niet te annuleren in gewenning. Het belang van een gedeelde dimensie, gedeeld avontuur, om samen te groeien in een gedeelde cultuur. Niet alleen als jonge hond, of bij een verandering, maar zijn/haar hele leven lang, ook op hoge leeftijd.

De Learning Animals opleidingen brengen een verschuiving in paradigma, samen groeien – buiten de mensgerichte visie. Een dimensie waarin zowel mensen als andere dieren de mogelijkheid vinden om zich uit te drukken vanuit intrinsieke motivatie, zichzelf te ontwikkelen, en om zijn/haar eigen ervaringen te beleven.

Dit vraagt om onder andere:

    • leren en kennis opdoen over de cognitie van dierlijke cognitie in het algemeen
    • begrijpen van socio-cognitieve behoeften van honden en de waarde van een stabiele context,
    • begrijpen van de intrinsieke waarde van dieren en van anti-speciesisme,
    • leren loslaten van (oude) verwachtingen en groeien naar samen beleven.

Een opleidingstraject vol nieuwe inzichten, die breken met de nog gangbare overtuigingen en gewoonten in een cultuur waarin de mens nog centraal staat en waarin dier-wetenschappen vastlopen wanneer het gaat om het dier als individu.

Persoonlijke groei is dan ook een belangrijk element in deze opleiding om ruimte te maken voor de vele baanbrekende inzichten. De functionele benadering maakt plaats voor het begrijpen van een beleving. Het gaat er niet om wat je bereikt, maar hoe je daar samen naartoe groeit.

Een ‘must’ voor iedereen die zich wil verdiepen in een veranderende, moderne en ethische benadering en beleving van samenleven met andere dieren.

De Learning Animals opleidingen zijn internationaal erkend en richtinggevend binnen de studies op het gebied van de relatie tussen mensen en andere dieren, uniek in de kennis en congruentie om het dier-perspectief centraal te zetten.

P

Programma-opbouw

Het opleidingsprogramma brengt je naar de voorhoede van een evolutie in ons samen-leven met andere dieren. Praktijk en actualiteiten worden doorlopend in het programma meegenomen, mede doordat de oprichters van Learning Animals – wereldwijd erkent als pioniers – zich dagelijks inzetten en bijdragen, zowel op academisch als op praktijk-niveau aan een groeiend bewust zijn voor dierenwelzijn en een evolutie binnen dierethiek.
De verschillende modules benadrukken het belang van kennis van cognitie en van relatie-dynamiek, en leren je te laten kijken vanuit het oogpunt van Animaliteit – vanuit het perspectief van een ander dier en daar ook in de praktijk vanuit te kunnen gaan. Je leert het belang en de betekenis van de eigen emotionele, cognitieve en sociale capaciteiten van honden en andere dieren, deze te waarborgen, of te helpen herstellen indien beïnvloedt door vroegere ervaringen.

Het opleidingsprogramma bestaat standaard uit 12 dagen, verdeeld over 6 modules gedurende 6 maanden. De editie in Nederland is op de bijzondere locatie “Het Groene Huis” op de Veluwe, waar de honden, paarden en mensen in een gedeelde Animaliteit-cultuur samenleven. Het waarborgen van hun kwaliteitservaringen staat tijdens de opleiding centraal, waardoor de toepassing in de praktijk van de studie, direct door de deelnemers beleefd wordt.

MODULES

Module 1 | Animal Ethics in the interspecies relationship Dier-ethiek en de ontwikkeling van de dier-mens relatie, verder leren kijken dan het menselijke referentie kader. 

Module 2 | Principles of Cognitive Ethology Geschiedenis van gedragstudies – De impact van het Behaviorisme en de ontwikkeling van Cognitive Ethology. Hoe conditionering groei begrenst.

Module 3 | Cognition and Learning – Masterclass Cognitie, Leren, en Kwaliteitsbelevingen van honden. Groeien in eigen Animaliteit. De menselijke verwachtingen voorbij. 
Module 4 | Dialogue and Relationship Dialoog en Sociale dynamiek, persoonlijke groei deelnemers voor emancipatie. Van gewoonte naar avontuur.
Module 5 | Problem Experiences Probleem begrijpen en situaties faciliteren, aansluiten bij de aandacht van de individuele hond.
Module 6 |Ethics and Coherence in daily life and Exam Groeien naar de toekomst – Ethiek in de praktijk en Examen

W

Waar de opleiding je brengt

Vanuit kennis en praktische toepassing ontwikkel je inzichten die duidelijk maken hoe je via het erkennen van de subjectiviteit van ervaren, ervarend leren, en het waarborgen van cognitieve capaciteiten van een hond, diepgang en betekenis kan geven aan de relatie. Hoe de relatie-dynamiek ontstaat. En hoe je handvatten kunt ontwikkelen voor een interactie die rekening houdt met de fysieke, emotionele en mentale belevingswereld van honden. Trainen/opvoeden/elke vorm van gewenst gedrag maakt plaats voor samen-leven, vanuit de Learning Animals visie waarin ruimte vinden en bewaken voor eigen expressie en individuele ontplooing centraal staan, het ontdekken van een belevingswereld, zonder vooruitgedacht plaatje.

Je leert hoe je door het waarborgen van een hond als subject – eigenaar van een eigen wereld en belevingen – en door het begrijpen van de cognitieve capaciteiten van een hond, en zijn/haar socio-cognitieve behoeften, diepgang en betekenis kan geven aan de relatie en hoe je welzijn verder kunt faciliteren en garanderen. Je leert hoe de relatie-dynamiek zich ontwikkelt, en wat je daar zelf in kunt betekenen en hoe je binnen je eigen interactie rekening kunt houden met gelijkwaardigheid. Een reis van intrigerende kennis en inspirerende praktijk, van anders kijken naar ons samenleven met andere dieren en naar de wereld van honden met hun eigen perceptie, hun eigen belevingen, emoties en cognitie. Daarnaast zul je leren wat het belang is van de studies op het gebied van “dier-mens relaties” en de behoefte aan een kritisch perspectief om daadwerkelijk te kunnen groeien in kennis, als menselijk dier.

Een ‘must’ voor iedereen die zich wil verdiepen in een veranderende, moderne en ethische benadering van samenleven met andere dieren en die zich wil ontwikkelen in de eigen relatie met andere dieren.

Na de opleiding Learning Dog© is een Learning Human© verdiepingstraject mogelijk (leren te garanderen van gelijkwaardigheid en kwaliteitsbelevingen binnen een professionele context / activiteiten waarbinnen ook andere mensen betrokken zijn). Iedereen die deze vervolgopleiding heeft afgerond heeft tevens de mogelijkheid om zich via het internationale Learning Animals Netwerk verder te blijven ontwikkelen.

KKalender en locatie

De 2020 Nederland editie zal plaatsvinden in Emst, in een locatie in het buitengebied. “Het Groene Huis” op de Veluwe, waar de honden, paarden en mensen in een gedeelde Animaliteit-cultuur samenleven. Het waarborgen van hun kwaliteitservaringen staat tijdens de opleiding centraal, waardoor de toepassing in de praktijk van de studie, direct door de deelnemers beleefd wordt. In de loop van de opleiding zullen er dan ook steeds meer full-immersion momenten zijn waarin de deelnemers gemengde ervaringen op zullen doen in de cognitieve dimensie van de familie honden, paarden en andere dieren die in en om Het Groene Huis wonen.

Tijdens de studie zullen er ook een beperkt aantal, eventuele mogelijkheden ontstaan om ervaringen op te doen met andere honden, van deelnemers zelf. Deze ervaringingsmomenten worden tijdens de opleiding in overleg met de deelnemers ingepland en afgesproken, waarbij het waarborgen van de kwaliteitsbeleving van iedereen, honden en mensen, centraal staat. Dat betekent dat het in eerste instantie voor de hond interessant moet zijn en constructief om tijdens een opleidingsdag een ervaring mee te maken. Er worden nooit onbekende honden met elkaar in contact gebracht. Het is ook niet voor iedere situatie een toegevoegde waarde, de thuiservaringen van deelnemers zijn de basis om tijdens de opleidingsdagen te integreren in de lesstof, zodat de deelnemer steeds meer zicht krijgt op de eigen specifieke relaties en individuele behoeften van de hond(en) en andere dieren.

Het is niet noodzakelijk om op het moment van het volgen van de opleiding met andere dieren samen te leven. De opleiding gaat niet uit van ‘oefenen’ maar van leren beleven, voor elk facet van het leven.

Learning Animals, International Institute for Animal Ethics, Ethology and Animality Studies bevindt zich in de bergen van Savona (regio Liguria), grenzend aan het natuurpark van Piana Crixia.

Het Groene Huis is een locatie waar de bewoners al meerdere jaren de studie en het gedachtengoed van Learning Animals volgen.

Deze editie zal steeds op een vrijdag en zaterdag plaatsvinden.

Ochtend: 10:00 – 13:00, Middag 13:45 – 17:00

Module 1: 3-4 April 2020, Nederland

Module 2: 1-2 Mei 2020, Nederland

Module 3: 29-30 Mei 2020 Nederland

Module 4: 3-4 Juli 2020 Nederland

Module 5: 31 Juli-1 Augustus 2020 Nederland

Module 6:  4-5 September 2020 Nederland

S

Studiegeld, deelnemers, betalingstermijnen en taal

De studiekosten voor de Learning Dog basisopleiding Animaliteit – editie Nederland 2020 – bedragen 2.250,- euro (250,- inschrijfkosten, en 2.000,- verdeeld over 5 betalingstermijnen).

Het studiegeld is inclusief lesmateriaal. Koffie en thee zijn tijdens de opleidingsdagen de gehele dag beschikbaar en inbegrepen, de lunch is niet inbegrepen. Wie in 2019/2020 een seminar/workshop van Learning Animals heeft gevolgd krijgt korting op de inschrijfkosten (de bedragen van de gevolgde initiatieven worden van het inschrijfgeld afgetrokken).
Wie de opleiding Learning Horse© heeft gevolgd betaald geen inschrijfkosten.

Termijnbetalingen:
Uiterlijke datum betaling inschrijfgeld: 1 Maart 2020: 250,- euro (eventueel met korting indien van toepassing).
(bevestiging van deelname is pas definitief na ontvangst inschrijfgeld !) Het resterende bedrag kan in 5 overige termijnen worden voldaan (voor studenten zijn alternatieve termijnen mogelijk)

De 2020 editie zal plaatsvinden in Emst, Nederland. Logistieke details volgen na inschrijving. De opleiding bestaat uit 12 lesdagen, verdeeld over zes weekenden, die ongeveer om de vier weken zullen plaatsvinden. De opleiding is gebaseerd op Nederlands als voertaal, de hand-outs zijn voornamelijk Engels en Dr. Francesco De Giorgio zal zelf een aantal bijdragen leveren in goed te volgen Engels. Waar nodig zullen de Engelse onderdelen een Nederlandse toelichting krijgen.

Termijnen:

Inschrijvingsgeld: Uiterlijk 1 Maart 2020 | 250,- Euro (eventueel met korting indien van toepassing)
Termijn 1: 1 April 2020 | 400,- Euro
Termijn 2:  1 Mei 2020 | 400,- Euro
Termijn 3: 1 Juni 2020 | 400,- Euro
Termijn 4: 1 Juli 2020 | 400,- Euro
Termijn 5: 1 Augustus 2020 | 400,- Euro

Een certificaat van deelname wordt aan het einde van het opleidingstraject, na afronding van het examen, uitgereikt.

Deelnemersminimum 5 – maximum 9

Gesproken taal: De opleiding zal Nederlands gesproken zijn (José De Giorgio-Schoorl) zo ook de individuele begeleidingsmomenten, met een aantal Engels gesproken onderdelen (Francesco De Giorgio). Waar nodig zullen de Engelse onderdelen een Nederlandse toelichting krijgen.

V

Voor meer informatie / inschrijven:

Je kunt online het registratieformulier invullen. Nadat Learning Animals het heeft ontvangen en de motivatie heeft gelezen, zal er een telefonische afspraak voor een intake worden gemaakt (indien deze niet al eerder heeft plaatsgevonden). De bevestiging van de inschrijving zal plaatsvinden na de intake. Een intakegesprek is vrijblijvend, we informeren je graag.

De bevestiging wordt via email verstuurd, samen met de factuur voor het inschrijfgeld en de factuur voor het resterende bedrag. Het resterende bedrag kan in 1 keer of via 5 termijnen worden voldaan.

De inschrijvingstermijn sluit vier weken voor start van de opleiding (1 Maart 2020). Het minimum aantal deelnemers is 5, het maximum aantal deelnemers voor deze editie is 9 personen, om elke deelnemer de ruimte te garanderen om in de eigen ontwikkeling gevolgd te worden.

Ben je geïnteresseerd in dit opleidingstraject en wil je meer weten? Vraag dan een (vrijblijvend) intake-gesprek aan via onderstaande link, of stuur direct een inschrijfverzoek, via het onderstaande registratieformulier.

Registration Learning Dog Nederland

Door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden kun je het inschrijvingsverzoek digitaal versturen. 

Na een intake-gesprek, indien kennismaking nog niet eerder heeft plaatsgevonden, zal Learning Animals de details versturen voor het overmaken van het inschrijfgeld, waarmee de inschrijving definitief wordt.   

Inschrijfkosten
De inschrijfkosten bedragen 250,- euro en worden verrekend met het totaalbedrag van de opleiding zelf. Indien er in 2019/2020 deel is genomen aan Learning Animals introductie-initiatieven, dan worden de kosten daarvan afgetrokken van het inschrijfgeld. Inschrijvingen zijn open van 10 november 2019 t/m 1 maart 2020.  

Maximum deelnemers: 9
De specifieke lesvorm en toegewijde aandacht binnen de Learning Animals opleidingen maken dat er een beperkt aantal deelnemers per editie mogelijk is.  

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van de betreffende opleiding.Heb je deelgenomen aan eerdere Learning Animals initiatieven?
YesNo

Motivatie

Contact Us

Questions, information, logistics

Write us here