October 19th 2019 | Learning Horse Belgium (Dutch) - Learning Animals
342970
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-342970,eltd-cpt-2.1,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
 

October 19th 2019 | Learning Horse Belgium (Dutch)

Understanding Animality

Learning Horse

Animality – Basic Study Program
Editie België 2019-2020

Het begrijpen van de dierlijke Ander:

Het begrijpen van Paarden, Ezels, Katten, Geiten en Anderen, vanuit hún perspectief.

E

Een paradigma verschuiving

De basis-studie van Learning Animals in Dier-Ethiek, Ethologie en Animaliteit. Een introductie richting een veranderend paradigma, richting de subjectiviteit van dieren, in deze studie belicht vanuit het perspectief van paarden, van dát paard – Aandacht voor welzijn als actieve beleving. Leren over cognitie, sociale dynamiek en de oorsprong van relatievorming tussen paarden en andere dieren, inclusief de mens.

U

Uitgangspunt

In alle activiteiten van Learning Animals staat tweerichtingsverkeer centraal ¬- een gelijkwaardige interactie, zonder dominantie of hiërarchie, zonder training op specifiek gedrag of conditionering. Learning Horse© is de basisopleiding om kennis te kunnen maken met een paradigm dat uitgaat van het dierperspectief. Een dimensie waarim zowel mensen als andere dierne de mogelijkheid vinden om zich uit te drukken vanuit intrinsieke motivatie, zichzelf te ontwikkelen, en om zijn/haar eigen ervaringen te beleven. Deze gelijkwaardige relatie vraagt om onder andere:

    • leren en kennis opdoen over de cognitie van paarden, ezels, en dierlijke cognitie in het algemeen
    • begrijpen van socio-cognitieve behoeften van paarden en de waarde van een stabiele context,
    • begrijpen van de intrinsieke waarde van dieren en van anti-speciesism,
    • leren loslaten van (oude) verwachtingen en groeien naar samen beleven.

Een opleidigingstraject vol nieuwe inzichten, die breken met de nog gangbare overtuigingen en gewoonten in een cultuur waarin de mens nog centraal staat en waarin dierwetenschappen vastlopen wanneer het gaat om het dier als subject.
Persoonlijke groei is dan ook een belangrijk element in deze opleiding om ruimte te maken voor de vele baanbrekende inzichten. De prestatiegerichte benadering maakt plaats voor ervaringsgericht leren. Het gaat er niet om wat je bereikt, maar hoe je daar samen naartoe groeit.

Een ‘must’ voor iedereen die zich wil verdiepen in een veranderende, moderne en ethische benadering en beleving van samenleven met andere dieren.

De Learning Animals opleidingen zijn internationaal erkend en richtinggevend binnen de studies op het gebied van de relatie tussen mensen en andere dieren uniek in de kennis en congruentie om het dier-perspectief centraal te zetten.

P

Programma-opbouw

Het opleidingsprogramma brengt je naar de voorhoede van een evolutie in ons samen-leven met andere dieren. Praktijk en actualiteiten worden doorlopend in het programma meegenomen, mede doordat de oprichters van Learning Animals – wereldwijd erkent als pioniers – zich dagelijks inzetten en bijdragen, zowel op academisch als op praktijk-niveau aan een groeiend bewust zijn voor dierenwelzijn en een evolutie binnen dierethiek.
De verschillende modules benadrukken het belang van kennis van cognitie en van relatie-dynamiek, en leren je te laten kijken vanuit het oogpunt van Animaliteit – vanuit het perspectief van een ander dier en daar ook in de praktijk vanuit te kunnen gaan. Je leert het belang en de betekenis van de eigen emotionele, cognitieve en sociale capaciteiten van paarden en andere dieren, deze te waarborgen, of te helpen herstellen indien beïnvloedt door eerdere ervaringen.

Het opleidingsprogramma bestaat standaard uit 12 dagen, verdeeld over 6 modules gedurende 7 maanden. De editie in België heeft een extra praktijkdag in Italië, en een extra individuele sessie voor iedere deelnemer. In totaal: 13 opleidingsdagen + individuele online-sessie.

MODULES

Module 1 | Animal Ethics in the interspecies relationship Dier-ethiek en de ontwikkeling van de dier-mens relatie, verder leren kijken dan het menselijke referentie kader. 

Module 2 | Principles of Cognitive Ethology Geschiedenis van gedragstudies – De impact van het Behaviorisme en de ontwikkeling van Cognitive Ethology. Hoe conditionering groei begrenst.

Module 3 | Cognition and Learning – Masterclass Cognitie, Leren, en Kwaliteitsbelevingen van paarden. De menselijke verwachtingen voorbij. 
Module 4 | Dialogue and Relationship Dialoog en Sociale dynamiek, persoonlijke groei deelnemers voor relatie-ontwikkeling
Module 5 | Problem Experiences Probleem begrijpen en situaties faciliteren, aansluiten bij de aandacht van het individuele paard
Module 6 |Ethics and Coherence in daily life and Exam Groeien naar de toekomst – Ethiek in de praktijk en Examen

W

Waar de opleiding je brengt

Je leert hoe je door het waarborgen van het paard als subject – eigenaar van een eigen wereld aan belevingen – en door het begrijpen van de cognitieve capaciteiten van het paard, en zijn/haar socio-cognitieve behoeften, diepgang en betekenis kan geven aan de relatie en hoe je welzijn verder kunt faciliteren en garanderen. Je leert hoe de relatie-dynamiek zich ontwikkelt, en wat je daar zelf in kunt betekenen en hoe je binnen je eigen interactie rekening kunt houden met gelijkwaardigheid. Een reis van intrigerende kennis en inspirerende praktijk, van anders kijken naar ons samenleven met andere dieren en naar de wereld van paarden met hun eigen perceptie, hun eigen belevingen, emoties en cognitie. Daarnaast zul je leren wat het belang is van de studies op het gebied van “dier-mens relaties” en de behoefte aan een kritisch perspectief om daadwerkelijk te kunnen groeien in kennis.

Na de opleiding Learning Horse© is een Learning Human© verdiepingstraject mogelijk (leren te garanderen van gelijkwaardigheid en kwaliteitsbelevingen binnen een professionele context / activiteiten waarbinnen ook andere mensen betrokken zijn). Iedereen die deze vervolgopleiding heeft afgerond heeft tevens de mogelijkheid om zich via het internationale Learning Animals Netwerk verder te blijven ontwikkelen.

KKalender en locatie

De 2019-2020 België editie zal voornamelijk plaatsvinden in De Panne, in een locatie in het buitengebied, grenzend aan de duinen. Module 6 is voorzien in Italië, met een extra praktijkdag voor het ervaren van de bijzondere Learning Animals locatie en “full-immersion” de cognitieve dimensie van de familie paarden, honden, geiten en kat te beleven die daar wonen.

Learning Animals, International Institute for Animal Ethics, Ethology and Animality Studies bevindt zich in de bergen van Savona (regio Liguria), grenzend aan het natuurpark van Piana Crixia.

De examendag zal plaatsvinden in België, De Panne.

Module 1: 19-20 Oktober 2019, België

Module 2: 16-17 November 2019, België

Module 3: 14-15 December 2019 België, weekend met Francesco De Giorgio

Module 4: 11-12 Januari 2020 België

Module 5: 8-9 Februari 2020 België

Extra: Februari 2020: individueel geplande Online sessie (1 uur) ter aanvulling voor iedere deelnemer

Module 6* en extra ervaringsdag14-15 Maart 2020 Learning Animals locatie in Italië

Examen: 19 April 2020 België

*Als reizen geen optie is zal er een passende oplossing worden gevonden in overleg met de betreffende deelnemer

S

Studiegeld, deelnemers, betalingstermijnen en taal

De studiekosten voor de Learning Horse basisopleiding Animaliteit – editie België 2019-2020 – bedragen 2.300,- euro (300,- inschrijfkosten, en 2.000,- verdeeld over 4 betalingstermijnen). De studie is vrij van btw.

Het studiegeld is inclusief het lesmateriaal, het examen en 3 overnachtingen in een accommodatie nabij het Learning Animals Instituut voor het verblijf in Italië gedurende Module 6. Maaltijden en vlucht naar Italië zijn niet inbegrepen.

Koffie en thee zijn tijdens de opleidingsdagen de gehele dag beschikbaar en inbegrepen, de lunch is niet inbegrepen. Wie in 2019 een seminar/workshop van Learning Animals heeft gevolgd krijgt korting op de inschrijfkosten (de bedragen van de gevolgde initiatieven worden van het inschrijfgeld afgetrokken).
Wie de opleiding Learning Dog© heeft gevolgd betaald geen inschrijfkosten.

Termijnbetalingen:
Uiterlijke datum betaling inschrijfgeld: 21 september 2019: 300,- euro (eventueel met korting indien van toepassing).
(bevestiging van deelname is pas definitief na ontvangst inschrijfgeld !) Het resterende bedrag kan in 6 overige termijnen worden voldaan (voor studenten zijn alternatieve termijnen mogelijk)

Termijnen:

Inschrijvingsgeld: Uiterlijk 21 September 2019 | 300,- Euro (eventueel met korting indien van toepassing)
Termijn 1: 30 Oktober 2019 | 350,- Euro
Termijn 2:  30 November 2019 | 350,- Euro
Termijn 3: 30 December 2019 | 350,- Euro
Termijn 4: 30 Januari  2020 | 350,- Euro
Termijn 5: 30 Februari 2020 | 350,-
Termijn 6: 30 Maart | 250,-

Een certificaat van deelname wordt aan het einde van het opleidingstraject, na afronding van het examen, uitgereikt.

Deelnemersminimum 5 – maximum 9

Gesproken taal: De opleiding zal Nederlands gesproken zijn (José De Giorgio-Schoorl) zo ook de individuele begeleidingsmomenten, met een aantal Engels gesproken onderdelen (Francesco De Giorgio). Waar nodig zullen de Engelse onderdelen een Nederlandse toelichting krijgen.

V

Voor meer informatie / inschrijven:

Je kunt online het registratieformulier invullen. Nadat Learning Animals het heeft ontvangen en de motivatie heeft gelezen, zal er een telefonische afspraak voor een intake worden gemaakt (indien deze niet al eerder heeft plaatsgevonden). De bevestiging van de inschrijving zal plaatsvinden na de intake. Een intakegesprek is vrijblijvend, we informeren je graag.

De bevestiging wordt via email verstuurd, samen met de factuur voor het inschrijfgeld en de factuur voor het resterende bedrag. Het resterende bedrag kan in 1 keer of via 6 termijnen worden voldaan.

De inschrijvingstermijn sluit vier weken voor start van de opleiding (21 september 2019). Het minimum aantal deelnemers is 5, het maximum aantal deelnemers voor deze editie is 9 personen, om elke deelnemer de ruimte te garanderen om in de eigen ontwikkeling gevolgd te worden.

Ben je geïnteresseerd in dit opleidingstraject en wil je meer weten? Vraag dan een (vrijblijvend) intake-gesprek aan via onderstaande link, of stuur direct een inschrijfverzoek, via het onderstaande registratieformulier.

Registration Learning Horse Belgium

Door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden kun je het inschrijvingsverzoek digitaal versturen. 

Na een intake-gesprek, indien kennismaking nog niet eerder heeft plaatsgevonden, zal Learning Animals de details versturen voor het overmaken van het inschrijfgeld, waarmee de inschrijving definitief wordt.   

Inschrijfkosten
De inschrijfkosten bedragen 300,- euro en worden verrekend met het totaalbedrag van de opleiding zelf. Indien er in 2019 deel is genomen aan Learning Animals introductie-initiatieven, dan worden de kosten daarvan afgetrokken van het inschrijfgeld. Inschrijvingen zijn open van 20 juli t/m 21 september 2019.  

Maximum deelnemers
De specifieke lesvorm en toegewijde aandacht binnen de Learning Animals opleidingen maken dat er een beperkt aantal deelnemers per editie mogelijk is.  

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van de betreffende opleiding.Heb je deelgenomen aan eerdere Learning Animals initiatieven?
YesNo

Motivatie

Contact Us

Questions, information, logistics

Write us here