Oktober 2023 | Animality Horizons NEDERLAND Learning Human basistraject - Learning Animals
“Ruimte vinden om jezelf te zijn. Jezelf niet verliezen in interactie met anderen, in situaties waar een protocol, performance of een sociale verwachting ligt. Je eigen waarde en beleving leren waarborgen, ook binnen een reactieve maatschappij. Leren schakelen in interactie, en weer gaan herkennen hoe belangrijk de aandacht voor een beleving is, van jezelf en van een Ander.”
351856
page-template-default,page,page-id-351856,theme-moose,eltd-cpt-2.1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
 

Oktober 2023 | Animality Horizons NEDERLAND Learning Human basistraject

Animality Horizons Nederland 2023-2024 | Learning Human basistraject
De Animality studie richting een nieuwe horizon van samenleven

Animality Horizons geeft je de mogelijkheid om Animaliteit te herkennen en te faciliteren, van jezelf, en van andere dieren, als eigenaar van een eigen beleving, een cultuur jezelf, in een maatschappij waar maakbaarheid – ook van gedrag – de norm lijkt.

Animality Horizons betekent evolueren naar nieuwe horizonten, leren over het behoud van subjectiviteit en het belang daarvan begrijpen voor andere dieren. Een leertraject om inzicht te geven in het kunnen emanciperen in – en van – een functionele samenleving.

Een studie van kennis en persoonlijke ontwikkeling om het verschil te begrijpen tussen ‘eigenaar’ worden van een ervaring, in gezelschap van jezelf zijn, in elk moment van je leven, in plaats van jezelf alleen te herkennen door de resultaten die je behaalt.

In de Animality studies staat het opnieuw leren kijken naar sociale interactie centraal, Animality Horizons geeft inzicht in vragen als:

  • Uit welke gewoonten en kennis komt de resultaatgerichtheid naar voren, waarom is het belangrijk daar weer ruimte in te maken, hoe kun je daar naartoe groeien binnen de gegeven kaders van de huidige maatschappij?
  • Wat is de impact van speciësisme, hoe wordt de gap tussen mensen en andere dieren in stand gehouden?
  • Hoe drukt het norm-denken op kwaliteit beleven?
  • Waar begint een geïnformeerde beleving, hoe wordt de ruimte gewaarborgd om die informatie eigen te maken?
  • Wat is het verschil tussen reactiviteit en proactiviteit; hoe kun je handelen vanuit een natuurlijke, dierlijke-logica, jezelf waarborgen, in plaats van continue op anderen – op de wereld – reageren?
  • Waarom gedeelde ervaringen een gedeelde cultuur mogelijk te maken – leren om terug te keren naar het ervaren van jezelf en een ervaring voor anderen te worden.

ANIMALITY ESSENTIE

De essentie van de Animality Horizons studie ligt in het herkennen en creëren van ruimte, waardoor situaties continu beleefd en doorleefd kunnen worden, op een manier die energie geeft en geen energie kost. De intrinsieke behoefte om jezelf te kunnen zijn, om jezelf te kunnen ervaren in elk moment van je leven. Een behoefte die universeel is, voor mensen en andere dieren.

  • Om tot verdere ontwikkeling te kunnen komen en te begrijpen hoe een eigen beleving overal behouden kan worden.
  • Diversiteit leren beleven, zonder dat iemand zichzelf daarin verliest.

Je horizon leren verruimen en tot expressie kunnen komen binnen de sociale interactie waardoor het herkennen van grenzen en het verder ontwikkelen van eigen expressie niet leidt tot monologen of individuele verharding, maar de mogelijkheid geeft tot dynamische en inspirerende uitwisselingen, zowel privé als professioneel.

Animality Horizons, neemt je mee in een paradigmaverandering van het gedragsgerichte ‘reageren op elkaar’ naar het beleven en eigen maken van informatie in een sociale dynamiek.

Terugkomen bij je eigen, subjectieve beleving van cognitieve ervaringen. Cognitie staat daarbij voor het hele proces van informatieverwerking, bewust en onbewust, fysiek, mentaal en dynamisch.

Een capaciteit waar iedereen mee geboren is (mensen en andere dieren) maar die onder druk staat door de continue nadruk op sociale verwachtingen en gedragsnormen in onze maatschappij.

PDF PROGRAMMA

MODULES EN KALENDER
De opleiding wordt georganiseerd op 8 data:

5 dagen op locatie in (midden) Nederland en 3 online ontmoetingen.

Module 1:   1 oktober 2023 – Nederland 11.00-16.00 | De individu in de maatschappij
Module 2:   29 oktober 2023 – Nederland 11.00-16.00 | Grenzen ontdekken als beleving
Module 3 (deel 1):   26 november 2023 – Online 10.00-13.00 | Geëmancipeerd bewegen
Module 3 (deel 2):   14 januari 2024 – Nederland 11.00-16.00 | Geëmancipeerd bewegen
Module 4:   11 februari 2024 – Online 10.00-13.00 | Ruimte om leren te leren
Module 5:   10 maart 2024 – Nederland 11.00-16.00 | In dialoog met de wereld
Module 6:   7 april 2024 – Nederland 11.00-16.00 | Weten waar je bent, een cognitief kompas
Afsluiting:   12 mei 2024 – Online 10.00-13.00

LOCATIE

Midden Nederland. Precieze locatie volgt.

REGISTRATIE

De transformerende studie Animality Horizons wordt ongeveer één keer per maand georganiseerd in 8 dagen / 6 modules. Het kunnen beleven en ruimte scheppen voor ervaringen staat centraal, het maximum aantal deelnemers zal dan ook niet meer dan acht zijn.

Om de organisatie van een live-editie in Nederland mogelijk te maken, start de studie bij een minimum aantal van 5 deelnemers en is de bijdrage voor deze live-editie 1.170,- Euro, inclusief studiemateriaal (map, notitieboekje, handouts, nekwarmer) om ook de reiskosten en locatie in Nederland te kunnen bekostigen.

Kosten voor deelname: 1.170,- Euro | Maandelijkse termijnbetaling is standaard mogelijk. Eerste termijnbetaling op 10 september 2023.

Aanmelden voor de studie Animality Horizons kan via: Google formulier Animality Horizons Nederland 2023-2024 of rechtstreeks door te schrijven naar: study@learninganimals.com

Als we elkaar niet eerder hebben “ontmoet” volgt na het invullen van het formulier een online intake, om een ​​beter geïnformeerd idee te krijgen van wat Animality Horizons je kan brengen en  om een ​​eerste uitwisseling te hebben voor de studie begint.

Details voor de betaling worden na de intake toegestuurd. Inschrijven kan tot 31 juli 2023.

Elke module zit vol met theoretische inzichten, reflecties en momenten van actieve ervaring, in een wervelwind van nieuwe kennis en perspectieven. De praktijkmomenten bieden een context om aandacht te ervaren, nuances in de opgedane kennis te verdiepen en te ervaren wat er nog meer zit in de informatie die om ons heen draait. De setting van de Learning Animals garandeert een dynamiek voor alle deelnemers waarin ieders beleven ruimte vindt, zonder de druk om (sociaal) verwachte resultaten te behalen.

Een intensief studietraject met betrekking tot het bewustzijn van sociale/relationele dynamiek in het algemeen, het begrijpen wat niet-performatief leren betekent, en het begrijpen van relationele dynamiek vanuit een sociaal-cognitief oogpunt (Learning Animals-model).

De held kunnen zijn van je eigen leven. 

#animalityrules #staywild #staycognitve